Αποτροπή ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαρροής πληροφοριών

Φυλάττουμε. Προστατεύουμε. Διασφαλίζουμε.