Υποδομές

Υποδομές

Η Kolossos Security έχει στηρίξει τη δράση και τη δομή της με βάση τα διεθνή πρότυπα. Οι εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι στεγάζουν το όραμά της και είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στους σκοπούς της.

Είναι επίσης εφοδιασμένες με υπερσύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και την άμεση επέμβασή του.